iWood W100x10-W10-8

490.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 49.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 147.000 Đ/Thanh

Kích thước: 100 x 10 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp