Bath ke iNox iWood

2.000 /cái

Kích thước: 30 x 40 x 1 mm
Đóng gói: 50 cái/bịch