Phụ kiện lắp đặt trong nhà là hạng mục cung cấp cho Quý khách hàng những dòng sản phẩm phụ kiện đi kèm, giúp đảm bảo quá trình thi công thuận lợi, sản phẩm bám dính tốt trên bề mặt và nâng cao tính thẩm mỹ cho toàn bộ nội thất.

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W100x20-067

70.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W100x16-168

70.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W68x42-024

70.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W60x20-002

65.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W40x32-8829

70.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood W25x25-9832

40.000 
/m

Phụ kiện - Accessories

iWood IN9

19.000 
/m

Phụ kiện - Accessories

iWood IN50

35.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood R100x100-Walnut

341.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood A40x40-Wood

29.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood A40x40-Walnut

29.000 
/m

Phụ Kiện Lắp Đặt

iWood A40x40-Cherry

29.000 
/m