iWood V1317-11

46.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 138.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 13 x 17 x 3000 mm