iWood V36x36-6

69.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 207.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 36 x 36 x 3000 mm