iWood L100-1

95.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 285.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 100 x 16 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 8 Thanh/hộp