iWood V25x25-5

59.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 177.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 25 x 25 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 25 Thanh/hộp