iWood W100x10-W10-33

590.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 59.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 177.000 Đ/Thanh

Kích thước: 100 x 9 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp