iWood NN60x20-8

99.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 297.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 60 x 20 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 7 Thanh/hộp