Đà Nhựa IWood D8

16.000 / m dài

Giá tính theo thanh: 19.520 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 8 x 42 x 1220 mm