Đà Nhựa IWood D5

11.500 /m dài

Giá tính theo thanh: 14.030 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 5 x 42 x 1220 mm