Đà Nhựa IWood D20

36.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 43.920 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 20 x 42 x 1220 mm