Mặt Bậc Cầu Thang iWood M30-3

360.000 /m dài

Kích thước: 300 x 22 x 2200 mm

Số lượng tấm/hộp: 6 tấm/hộp