Mặt Bậc Cầu Thang iWood M30-2

360.000 /m dài

Kích thước: 300 x 22 x 2200 mm