iWood W200x20-5S20-3

690.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 138.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 414.000 Đ/Thanh 

Kích thước: 200 x 20 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 8 thanh/hộp