iWood W205x20-5S20-2

590.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 120.950 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 362.850 Đ/Thanh 

Kích thước: 205 x 20 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 8 thanh/hộp

0913 03 03 03