iWood W195x15-3S15-10

590.000 /m2

Giá tính theo m dài: 115.050 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 345.150 Đ/Thanh

Kích thước: 195 x 15 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp