iWood W156x9-4S4

460.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 70.000 đ/m

Kích thước: 156 x 9 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp

Diện tích/hộp: 4.56 m2