iWood W152x9-4S9-33

590.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 89.680 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 269.040 Đ/Thanh

Kích thước: 152 x 9 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp