iWood VN300x26-VN30-2

890.000 /m2

Giá tính theo m dài: 267.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 800.000 Đ/Thanh

Kích thước: 300 x 26 x 3000 mm

Số lượng thanh/ hộp: 3 thanh/ hộp