iWood T26x26-T26-2

180.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 540.000 Đ/Thanh 

Kích thước: 100 x 60 x 3000 mm

Số lượng thanh/ hộp: 10 thanh/ hộp