iWood VG25-14

50.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 150.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 25 x 10 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 25 Thanh/hộp