iWood NF68x42-2

119.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 357.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 68 x 42 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 8 Thanh/hộp