iWood NF40x32-5

99.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 297.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 40 x 32 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 Thanh/hộp