Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm nhựa PVC phẳng iWood W40-33 là một vật liệu phổ biến được sử dụng trong nhiều ứng dụng xây dựng và nội thất. Khi được sử dụng để ốp lamri tường nội thất, tấm PVC phẳng có thể mang lại nhiều lợi ích.

Công trình sử dụng tấm ốp iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang:
Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Tấm ốp Nano iWood W40-33 ốp lamri tường tại Phan Rang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.