Phụ kiện – Accessories

Phụ kiện – Accessories là hạng mục không thể thiếu khi lắp đặt gỗ nhựa ngoài trời iWood.

Ngoài chức năng bảo vệ, nâng cao độ ổn định, độ bền, phụ kiện còn tô điểm, trang trí cho sản phẩm được lắp đặt.

Phụ kiện - Accessories

iWood thanh đà 30×40

50.000 
/m

Phụ kiện - Accessories

iWood IN9

19.000 
/m

Phụ kiện - Accessories

iWood IN50

35.000 
/m

Phụ kiện - Accessories

iWood chốt nhựa

2.000 
/cái