Kiểm tra khả năng chống cháy lan của tấm Foam PVC iWood

Khả năng chống cháy lan là gì?

Khả năng chống cháy lan là khả năng của một vật liệu, thiết bị hoặc hệ thống để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự lan truyền của lửa trong trường hợp xảy ra cháy.

Khả năng chống cháy lan là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như xây dựng, sản xuất và vận tải.

Video Kiểm tra khả năng chống cháy lan của tấm Foam PVC iWood:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.