Keo King-Bond E300

42.000 /chai

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước: 475g/310ml