Keo King-Bond E200

42.000 /chai

Xuất xứ: Trung Quốc

Kích thước: 465g/310ml