iWood W400x9-W40-7

490.000 /m2

Giá tính theo m dài: 196.000 Đ/m dài 

Giá tính theo thanh: 588.000 Đ/Thanh

Kích thước: 3000 x 400 x 9 mm

Số lượng thanh/ hộp: 6 thanh/ hộp