iWood W204x30-3S30-4

610.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 124.440 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 373.320 Đ/Thanh

Kích thước: 204 x 30 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp

0913 03 03 03