iWood W195x30-3S30P-8

690.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 134.550 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 403.650 Đ/Thanh

Kích thước: 195 x 30 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp