iWood W195x20-3S20-3

490.000 /m2

Giá tính theo m dài: 95.000 Đ/m dài

Kích thước: 195 x 20 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 6 thanh/hộp

Diện tích/hộp: