iWood W105x12-W105-1

630.000 /m2

Giá tính theo m dài: 66.150 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 198.450 Đ/Thanh

Kích thước: 105 x 12 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 thanh/hộp