iWood V48-2

99.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 297.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 48 x 48 x 3000 mm