iWood V40x40-1

60.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 180.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 40 x 40 x 3000 mm