iWood L818-3

720.000 /m dài

Giá bán theo thanh: 2.160.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 80 x 180 x 3000 mm