iWood L50x100-L510-4

180.000 /m dài

Giá bán theo thanh: 540.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 50 x 100 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 8 Thanh/hộp