iWood CT70x24-3

99.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 297.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 70 x 24 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 10 Thanh/hộp