Kiểm tra, test chất lượng tấm lam sóng iWood 4S9 với máy khò

Kiểm tra, test chất lượng tấm lam sóng iWood 4S9 với máy khò:

Các cách kiểm tra khả năng chống cháy của tấm lam sóng iWood, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

  • Kiểm tra chứng nhận chống cháy: Đa số các nhà sản xuất tấm lam sóng đều cung cấp thông tin về khả năng chống cháy của sản phẩm trên nhãn hiệu hoặc trong tài liệu kỹ thuật. Bạn có thể xem thông tin này để biết sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy nào.
  • Sử dụng chất phủ chống cháy: Bạn có thể sử dụng chất phủ chống cháy để làm giảm nguy cơ cháy nổ. Chất phủ chống cháy thường được áp dụng bề mặt tấm lam sóng bằng cách sơn hoặc phun. Tuy nhiên, việc sử dụng chất phủ chống cháy có thể làm thay đổi tính chất của sản phẩm và làm giảm hiệu quả cách nhiệt và chịu lực của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.