Sản phẩm iWood đã được đăng kiểm và xác nhận tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia không độc hại, phù hợp môi trường.

Kiểm định chất lượng

Chứng Chỉ Chống Cháy

VIBM Bộ Xây Dựng

Chứng Nhận ISO 9001:2015