iWood W68x42-024

70.000 /m

Kích thước: 68 x 42  x 3000 mm
Trọng lượng: