iWood HD139x22-1077

1.690.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 235.000 đ/m
Kích thước: 139 x 22.5 x 2200 mm