iWood 4068

250.000 /m2

Giá tính theo m dài: 100.000 đ/m dài 

Kích thước: 400 x 9 x 3000 mm

Số lượng thanh/ hộp: 8 thanh/ hộp

Diện tích/ thanh: 1.2 m2/ thanh