iWood 4068

290.000 /m2

Kích thước: 400 x 9 x 3000 mm
Trọng lượng: