Vỉ gỗ nhựa iWood VN300 Wood

85.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 x 25 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp