iWood SD120x20 WOOD

149.000 /m

Kích thước: 120 x 20 x 2200 mm
Trọng lượng: 5.5 kg/thanh