iWood IN16

35.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 105.000 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 16 x 50 x 2500 mm

0913 03 03 03