iWood IN16

37.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 92.500 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 16 x 50 x 2500 mm