iWood IN11

29.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 72.500 Đ/Thanh

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 11 x 40 x 2500 mm