iWood HD140x25 Red Teak

146.000 /m

Kích thước: 140 x 25 x 2900 mm

Trọng lượng: