iWood HD140x25-4S Dark Grey

129.000 /m

Kích thước: 140 x 25 x 2200 mm
Trọng lượng: 5.5 kg/thanh