iWood HD140x25-4S Dark Grey

921.000 /m2

Giá tính theo mét dài: 129.000 đ/m
Kích thước: 140 x 25 x 2200 mm